07014 - Dunkirk 2017
Đăng ngày 07-12-2017 Lúc 01:35'- 287 Lượt xem
Dung lượng : 16,60 GB+ / 1 Phim
07014-Dunkirk 2017 1080p BluRay DTS x264-HiFi ~ Cuộc Di Tản Dunkirk (Tom Hardy)_[Chiến Tranh]

Trận chiến Dunkirk diễn ra từ ngày 26/5 - 4/6/1940 ở thành phố Dunkirk (hoặc Dunkerque) của nước Pháp, là một trong những trận chiến ác liệt nhất thời điểm này, giữa quân Đồng Minh và Đức Quốc Xã, do đó đây còn gọi là Trận Chiến nước Pháp. Ở trận này, quân Đức đã chiếm đóng nước Pháp và vây hãm liên quân của Bỉ, Canada, Anh và Pháp, đánh cho quân Đồng Minh thua tơi tả và phải mở đường máu theo phía eo biển để rút về nước Anh …

[​IMG][​IMG]